top of page

Projekt i pozyskanie dotacji 

Oszczędności i ekologia to nasza pasja i coś w czym jesteśmy najlepsi, dlatego specjalizujemy się w montażu instalacji PV przy wsparciu dotacji. Gwarantujemy pozyskanie dla Ciebie 40% (do 15000PLN) bezzwrotnej dotacji dzięki której twoja instalacja zwróci się w mniej niż 5 lat! Produkcja energii na własne potrzeby jest już dziś bardziej opłacalna niż jej zakup z elektrowni, a za kilka lat gdy stanieją również baterie będzie można całkowicie zrezygnować z podłączenia do sieci!
Nie ukrywamy jednak, że własna instalacja z dofinansowaniem to proces raczej złożony który będzie trwał nawet kilka miesięcy, wszystkim jednak zajmiemy się My.
Jeśli masz pytania to zadzwoń by dowiedzieć się więcej.

Za co płacisz:

Promocja
Studium wykonalności -obliczymy:
Wizja lokalna*- sprawdzimy:
Projekt:
 • Usytuowanie, orientację, oraz stan techniczny dachu.

 • Przeszkody wpływające na zmniejszenie powierzchni dachu oraz zacienienie.

 • Przeprowadzimy wywiad potrzeb energetycznych.

 • Stan instalacji elektrycznej i miejsce montażu inwertera.

 • Maksymalną możliwą oraz optymalną ilość energi możliwej do wygenerowania w danej lokalizacji.

 • Kosztorys kompletnej instalacji w obydwu wariantach wraz z montażem i możliwymi do uzyskania dotacjami.

 • Opłacalność inwestycji w czasie.

 • Najkorzystniejsze sposoby finansowania.

 • Dokumentacja niezbędna do uzyskania dotacji oraz przyłączenia do sieci.

 • Projekt wykonawczy.

 • Wizualizacja budynku z projektowaną instalacją.

*Usługa może zostać wykonana zdalnie na podstawie dokumentacji fotograficznej, google maps oraz rozmowy telefonicznej.

CENA: 1000PLN*

*za każde 10 kW 

UWAGA:
Do końca 2018 obowiązuje promocja na usługę 500PLN zamiast 1000PLN!
bottom of page